Πρόσκληση Εθελοντών Εκπαιδευτικών

Wednesday, 29 May 2024

Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής προς τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δήλωση συμμετοχής στις δράσεις του 3ου Θερινού Σχολείου Μαθηματικών: Μαθηματικές ΑποΔράσεις2024, που διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.


Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025